List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Nghị định số 24/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 24/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 24/1997/NĐ-CP ngày 19/03/1997 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn

Nghị định số 18/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 18/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 18/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập một số xã, thị trấn thuộc huyện Đăks Nông, Ea Súp và Đắk Mik, tỉnh Đắk Lắk

Nghị định số 19/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 19/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 19/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã Giao hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

Nghị định số 28/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 28/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 28/1997/NĐ-CP ngày 02/04/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

Nghị định số 32/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 32/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 32/1997/NĐ-CP ngày 14/04/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cơ sở giáo dục

Nghị định số 33/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 33/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 33/1997/NĐ-CP ngày 14/04/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về môi trường giáo dưỡng

Nghị định số 39/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 39/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 39/1997/NĐ-CP ngày 28/04/1997 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Nghị định số 47/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 47/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 47/1997/NĐ-CP ngày 03/05/1997 của Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Nghị định số 48/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 48/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 48/1997/NĐ-CP ngày 05/05/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

Nghị định số 50/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 50/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 50/1997/NĐ-CP ngày 10/05/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương