List/Grid

Hôn nhân gia đình Subscribe to Hôn nhân gia đình

Thủ tục ly hôn

Thủ tục ly hôn

Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2000Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 về thủ tục và Tòa án thụ lý giải quyết ly hôn như sau:

Xác nhận cha cho con

Xác nhận cha cho con

Căn cứ Nghị định 158/2005/NĐ-CP về quản lý hộ tịch, trường hợp xác nhận cha cho con được thực hiện như sau: