List/Grid

Đất đai Subscribe to Đất đai

Quyết định 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/12/2008

Quyết định 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/12/2008

Quyết định 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Quyết định 1408/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 04/12/2008

Quyết định 1408/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 04/12/2008

Quyết định số 1408/QĐ-BXD ngày 04/12/2008 của Bộ Xây dựng quy định về việc đính chính Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008

Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008

Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy đinh sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

 Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày  22 /10/2008 Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân đang cư ngụ tại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của  UBND thành phố Hà Nội ngày  22 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của  UBND thành phố Hà Nội ngày  22 tháng 10 năm 2008 Ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2008 về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Quyết định số 4040/QĐ-UBND ngày 20/09/2008

Quyết định số 4040/QĐ-UBND ngày 20/09/2008

Quyết định số 4040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 26/07/2008

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 26/07/2008

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 26/07/2008 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ngày 26/07/2008

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ngày 26/07/2008

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tuyên Quang ban hành ngày 26/07/2008 về việc ban hành Quy định về quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia,lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.