List/Grid

Tag Archives: biểu thuế xuất khẩu

Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008

Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008

Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài Chính quy định về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô tại Biểu thuế xuất khẩu.

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 28/10/2008

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 28/10/2008

Quyết định số  92/2008/QĐ-BTC ban hành ngày 28/10/2008 về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt, thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu.

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC ngày 28/10/2008

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC ngày 28/10/2008

Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC ngày 28/10/2008 của Bộ tài chính quy định việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt, thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu.

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 08/09/2008

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 08/09/2008

Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 08/09/2008 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu.

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008 do Bộ Công Thương ban hành về việc tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép.

Quyết định  số 64/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008

Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008

Quyết định  số 64/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008 do Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu.