List/Grid

Monthly Archives: March 2002

Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số số 35/2002/nđ-cp ngày 29 tháng 3 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục a, b và c ban hành tại phụ lục kèm theo nghị định số 51/1999/nđ-cp ngày 8 tháng 7 năm 1999 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Nghị định số 34/2002/NĐ-CP

Nghị định số 34/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2002/ND-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 quy định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nghị định số 33/2002/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/03/2002

Nghị định số 33/2002/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/03/2002

Nghị định của Chính phủ số 33/2002/nđ-cp ngày 28 tháng 3 năm 2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nướ.

Nghị định số 30/2002/NĐ-CP

Nghị định số 30/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2002 quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh người cao tuổi.

Nghị định số 28/2002/NĐ-CP

Nghị định số 28/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 28/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2002 về việc thành lập thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 29/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xà Châu Đốc, thị trấn Phú Hoà và đổi tên xà Phú Hoà thành xà Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Nghị định số 27/2002/NĐ-CP

Nghị định số 27/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 27/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xà thuộc thị xà Tam Kỳ, các huyện Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Nghị định số 26/2002/NĐ-CP

Nghị định số 26/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 26/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân việt nam.

Nghị định số 25/2002/NĐ-CP

Nghị định số 25/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 25/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 về phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh quảng bình nhiệm kỳ 1999-2004.

Nghị định số 23/2002/NĐ-CP

Nghị định số 23/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2002/nđ-cp ngày 21 tháng 3 năm 2002 về phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh quảng ngài nhiệm kỳ 1999-2004