List/Grid

Tag Archives: thu

Thông tư 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009

Thông tư 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009

Thông tư 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.