Nghị định số 28/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 28/2002/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2002
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN LƯƠNG BẰNG,
HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Lương Bằng, thị trấn huyện lỵ huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lương Bằng.

Thị trấn Lương Bằng có 755 ha diện tích tự nhiên và 9.173 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Lương Bằng: Đông giáp xã Vũ Xá; Tây giáp xã Song Mai; Nam giáp xã Hiệp Cường và huyện Tiên Lữ; Bắc giáp xã Chính Nghĩa.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.