Nghị định số 35/1999/NĐ-CP ngày 14-05-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/1999/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1999
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN VĂN GIANG
THUỘC HUYỆN CHÂU GIANG, TỈNH HƯNG YÊN

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập thị trấn Văn Giang thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Văn Phúc.

Thị trấn Văn Giang có 677,91 ha diện tích tự nhiên và 8.590 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Văn Giang: Đông giáp xã Long Hưng và xã Cửu Cao; Tây giáp huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội); Nam giáp xã Liên Nghĩa; Bắc giáp xã Phụng Công.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.