Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 

Khi sử dụng dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Gia Phạm, quý Khách hàng sẽ được thực hiện các dịch vụ và hưởng các ưu đãi sau:
1.    Tư vấn trước thành lập:
– Tư vấn pháp lý về loại hình doanh nghiệp khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo lộ trình cam kết WTO;
– Tư vấn tên công ty : (Lựa chọn tên và tra cứu tên) ;
– Tư vấn trụ sở công ty (Thuộc quyển sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp)
– Tư vấn vốn điều lệ : (Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp) ;
– Tư vấn ngành nghề kinh doanh : (Chuẩn hoá theo quy định của pháp luật và cam kết WTO)
– Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty);
– Tư vấn pháp luật về chia lợi nhuận, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và cách thức xử lý các khoản nợ phát sinh;
– Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh;
2.    Thực hiện công việc theo Ủy quyền:
Luật Gia Phạm sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Quý khách tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:
– Soạn thảo các văn bản để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
– Đại diện cho quý khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Đăng ký dấu pháp nhân cho doanh nghiệp;
– Thay mặt khách hàng dịch thuật công chứng các văn bản, giấy tờ có liên quan đảm bảo tính chính xác và tiến độ cho quy khách hàng.
3.    Tư vấn sau Thành lập:
Hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho Doanh nghiệp trong thời gian 2 năm sau khi Doanh nghiệp được thành lập: (Đây là phần chính trong các gói dịch vụ của Luật Gia Phạm)
– Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, xây dựng thương hiệu thống nhất…)
– Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax);
– Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);
– Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…

Hãy liên hệ với Luật Gia Phạm  để được tư vấn chuyên nghiệp và phục vụ tốt nhất.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.