Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Luật Gia Phạm cung cấp dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể như sau:
1.   Các giấy tờ và thông tin Khách hàng cần cung cấp:
•    Nội dung yêu cầu thay đổi;
•    Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
•    Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;
•    Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.
2. Các công việc Luật Gia Phạm sẽ tiến hành:
•    Tiếp nhận yêu cầu tư vấn: Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, bộ phận chuyên môn của Luật Gia Phạm sẽ làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung có liên quan.
•    Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng: Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của Luật Gia Phạm sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
•    Tư vấn các điều kiện và quy định pháp luật liên quan đến nội dung điều chỉnh.
•    Cử luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thay đổi nội dung giấy phép đầu tư theo yêu cầu của khách hàng.
•    Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
•    Soạn thảo các hồ sơ pháp lý liên quan đến các nội dung cần điều chỉnh.
•    Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ thay đổi Giấy phép đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
•    Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
•    Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan có thẩm quyền và  trao lại cho Quý khách hàng.
•    Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp (nếu việc điều chỉnh dẫn đến phải đổi Dấu pháp nhân)
3. Thời gian
Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tùy thuộc vào các nội dung thay đổi.
Luật Gia Phạm cam kết sẽ nỗ lực bằng mọi khả năng của mình để nhà đầu tư triển khai dự án tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể một cách thuận lợi và hiệu quả
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 

Tags: , ,

Comments are closed.