Tư vấn thừa kế

 

Tư vấn thành lập công ty

Nội dung dịch vụ
1.    Tư vấn pháp luật về thừa kế
–    Tư vấn về Quyền thừa kế, người thừa kế;
–    Tư vấn về thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế, thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
–    Tư vấn về Xác định di sản thừa kế;
–    Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của Người quản lý di sản;
–    Tư vấn về truất quyền thừa kế và từ chối nhận thừa kế.
2.    Tư vấn thừa kế theo di chúc
–    Tư vấn về hình thức và cách thức lập di chúc đúng quy định của pháp luật;
–    Tư vấn và soạn thảo nội dung di chúc;
–    Trực tiếp làm người làm chứng trong di chúc hoặc hỗ trợ Khách hàng lập di chúc tại UBND có thẩm quyền hoặc tại Phòng công chứng;
–    Tư vấn về Quyền và nghĩa vụ của Người lập di chúc;
–    Tư vấn về di chúc chung của vợ chồng;
–    Tư vấn về thủ tục gửi giữ và công bố di chúc.
3.    Tư vấn thừa kế theo pháp luật
–    Tư vấn về hàng thừa kế theo pháp luật;
–    Tư vấn thủ tục phân chia di sản thừa kế;
–    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người hưởng di sản và người quản lý di sản;
–    Tư vấn thừa kế trong một số trường hợp đặc biệt như: thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ,  mẹ đẻ; thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế, thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác…
4.    Tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng khi có bất kỳ tranh chấp liên quan đến thừa kế
–    Tư vấn về thời hiệu khởi kiện thừa kế;
–    Tư vấn thủ tục khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra tranh chấp về quyền thừa kế hoặc tài sản thừa kế;
–    Cử Luật sư tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.

Luật Gia Phạm sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của Quý Khách hàng một cách “Đúng đắn, kịp thời, khách quan” nhất.
Liên hệ với chúng tôi khi Quý Khách hàng có bất kỳ yêu cầu gì liên quan.

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.