Tư vấn đầu tư

 

Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước

· Luật Gia Phạm hỗ trợ Khách hàng thiết lập tất cả các loại hình hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn để khách hàng quyết định cấu trúc đầu tư thích hợp nhất cho các loại dự án cụ thể:

· Giúp khách hàng phân tích và đánh giá thị trường hiện tại và tương lai;

Giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập các đơn vị sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và từng dự án đầu tư cụ thể;

· Đại diện thay mặt Nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án;

· Giới thiệu về những ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực, địa bàn đầu tư cũng như điều kiện để nhận được những ưu đãi đó.

· Thông tin về các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các thông tin chi tiết về các lĩnh vực, địa bàn đặc biệt khuyến khích đầu tư, các dự án có thể triển khai ngay. Những thông tin về những dự án quan trọng được cập nhật từ những cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam.

· Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;

· Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;

· Lập các Dự án chi tiết;

· Dịch các tài liệu pháp lý liên quan đến Dự án đầu tư;

· Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh

· Nhận sự uỷ quyền của các nhà đầu tư để liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký hoặc xin cấp phép đầu tư.

Liên hệ với chúng tôi…

 

Tags: , ,

Comments are closed.