List/Grid

Tag Archives: thông tư số 11/2010/TT-BTTTT

Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/05/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/05/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 14/05/2010 quy định về hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động