List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT

Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/05/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/05/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/05/2009 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.