List/Grid

Tag Archives: mẫu đơn xin cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất

Quyết định số97/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số97/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số97/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 06 tháng 10 năm 2008 ban hành Quy định về việc chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.