List/Grid

Tag Archives: Lai Châu

Nghị định 04/NĐ-CP ngày 30/10/2008

Nghị định 04/NĐ-CP ngày 30/10/2008

Nghị định 04/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 18 tháng 8 năm 2000 về việc thành lập Xà, Phường thuộc huyện Mường Lay và thị xà Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu