List/Grid

Tag Archives: 07/2010/TT-NHNN

Thông tư 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010

Thông tư 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010

Thông tư 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay bằng đồng việt nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.