Nghị định số 75/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 75/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1999
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THUẬN AN THUỘC HUYỆN PHÚ VANG,
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Thuận An và Phú Tân.

Thị trấn Thuận An có 1.650 ha diện tích tự nhiên và 17.516 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thuận An : Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Phú Thanh và xã Phú Dương; Nam giáp xã Phú Thuận và xã Phú An; Bắc giáp huyện Hương Trà.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


Tags: , , , , ,

Comments are closed.