Nghị định số 23/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập xã Tiền Phong thuộc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở 1.117,77 ha diện tích tự nhiên và 1.364 nhân khẩu của xã Liên Vị; 523,23 ha diện tích tự nhiên của xã Liên Hoà.

Xã Tiền Phong có 1.641 ha diện tích tự nhiên và 1.364 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tiền Phong: Đông giáp các xã Hoàng Tân và Tuần Châu (thành phố Hạ Long); Tây giáp xã Liên Vị; Nam giáp xã Nghĩa Lộ (huyện Cát Hải, Hải Phòng); Bắc giáp các xã Liên Hoà và Liên Vị.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Liên Vị có 3.258,02 ha diện tích tự nhiên và 8.453 nhân khẩu.

– Xã Liên Hoà có 3.132,4 ha diện tích tự nhiên (dân số giữ nguyên).

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.