Nghị định số 21/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Cờ Đỏ và các xã Đông Bình, Đông Hiệp thuộc huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ như sau :

1. Thành lập thị trấn Cờ Đỏ trên cơ sở điều chỉnh 438 ha diện tích tự nhiên và 7.914 nhân khẩu của xã Thới Đông; 320 ha diện tích tự nhiên và 1.894 nhân khẩu của xã Thạnh Phú (thuộc huyện Thốt Nốt).

– Thị trấn Cờ Đỏ có 758 ha diện tích tự nhiên và 9.808 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cờ Đỏ: Đông giáp xã Đông Hiệp; Tây giáp xã Thới Đông và xã Thạnh Phú (huyện Thốt Nốt); Nam giáp xã Thới Đông; Bắc giáp xã Thạnh Phú (huyện Thốt Nốt).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính :

Xã Thạnh Phú (huyện Thốt Nốt) có 9.480 ha diện tích tự nhiên và 12.892 nhân khẩu.

Xã Thới Đông có 3.500 ha diện tích tự nhiên và 11.912 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Đông Bình trên cơ sở điều chỉnh 2.770,56 ha diện tích tự nhiên và 6.720 nhân khẩu của xã Đông Thuận.

Địa giới hành chính xã Đông Bình: Đông giáp xã Đông Thuận; Tây giáp huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang); Nam giáp xã Trường Xuân; Bắc giáp xã Thới Đông;

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Đông Thuận có 3.201,17 ha diện tích tự nhiên và 7.134 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Đông Hiệp trên cơ sở điều chỉnh 1.754 ha diện tích tự nhiên và 5.222 nhân khẩu của xã Thới Đông; 680 ha diện tích tự nhiên và 1.337 nhân khẩu của xã Thới Long; 914,9 ha diện tích tự nhiên và 3.054 nhân khẩu của xã Thới Lai.

Xã Đông Hiệp có 3.348,9 ha diện tích tự nhiên và 9.613 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đông Hiệp : Đông giáp xã Thới Long; Tây giáp xã Thới Đông; Nam giáp xã Đông Thuận; Bắc giáp xã Thạnh Phú (huyện Thốt Nốt).

 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Thới Lai có 5.159,1 ha diện tích tự nhiên và 27.517 nhân khẩu.

Xã Thới Long có 9.362 ha diện tích tự nhiên và 41.031 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Thuộc tính văn bản  Văn bản liên quan   Download văn bản

Tìm kiếm hiệu lực

 
  
 
Tags: 

Comments are closed.