Nghị định của Chính phủ số 31/2008/NĐ-CP

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31/2008/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2008

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN HẢI LĂNG, HUYỆN TRIỆU PHONG ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG ĐỂ THÀNH LẬP

PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỈNH QUẢNG TRỊ


 

CHÍNH PHỦ


 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,

NGHỊ ĐỊNH:


 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Hải Lệ và xã Hải Lâm huyện Hải Lăng; xã Triệu Thượng huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị:

a. Điều chỉnh 89,5 ha diện tích tự nhiên của xã Hải Lệ huyện Hải Lăng về xã Hải Lâm quản lý.

Xã Hải Lâm có 8.295,05 ha diện tích tự nhiên và 4350 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hải Lâm: Đông giáp thị trấn Hải Lăng và xã Hải Trường, huyện Hải Lăng; Tây giáp xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị và xã Hải Phúc, huyện Đakrông; Nam giáp xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng; Bắc giáp xã Hải Phú và xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng.

b. Điều chỉnh 191,56 ha diện tích tự nhiên và 1.515 nhân khẩu của xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong; 6.576,55 ha diện tích tự nhiên và 4.181 nhân khẩu còn lại của xã Hải Lệ huyện Hải Lăng về thị xã Quảng Trị quản lý.

Huyện Triệu Phong có 35.300,42 ha diện tích tự nhiên và 108.064 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Triệu Thượng, Triệu An, Triệu Vân, Triệu Phước, Triệu Độ, Triệu Trạch, Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Hòa, Triệu Lăng, Triệu Sơn, Triệu Long, Triệu Tài, Triệu Đông, Triệu Trung, Triệu Ái, Triệu Giang, Triệu Thành và thị trấn Ái Tử.

Huyện Hải Lăng có 42.368,12 ha diện tích tự nhiên và 99.429 nhân khẩu, có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hải Lâm, Hải An, Hải Ba, Hải Xuân, Hải Quy, Hải Quế, Hải Vĩnh, Hải Phú, Hải Thượng, Hải Dương, Hải Thiện, Hải Thành, Hải Hòa, Hải Tân, Hải Trường, Hải Thọ, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Khê và thị trấn Hải Lăng.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , , , ,

Comments are closed.