Dịch vụ đầu tư ra nước ngoài

Là nhà tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, Luật Gia Phạm đã tư vấn cho hàng nghìn lượt khách hàng thực hiện các dự án đầu tư tại hàng chục quốc gia khác nhau.
1. Thông tin, tài liệu Khách hàng cần cung cấp:
–    Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;
–    Các tài liệu liên quan đến dự án đầu tư: Mục tiêu đầu tư; Địa điểm đầu tư; Quy mô vốn đầu tư; Nguồn vốn đầu tư; Việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); Việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); Tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
2. Phạm vi công việc của Luật Gia Phạm:
•    Tiếp nhận yêu cầu tư vấn: Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn của nhà đầu tư, Luật Gia Phạm sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, luật sư tư vấn của Luật Gia Phạm sẽ làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung công việc cần làm, thu thập thông tin tài liệu, đồng thời giải đáp sơ bộ cho nhà đầu tư các vấn đề liên quan.
•    Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định.
•    Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư ra nước ngoài.
•    Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;
•    Soạn thảo hồ sơ xin cấp / điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, bao gồm: văn bản đề nghị cấp / điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, văn bản giải trình về dự án đầu tư, các văn bản chấp thuận dự án đầu tư của doanh nghiệp, hợp đồng với đối tác trong trường hợp góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc cùng hợp tác đầu tư với đối tác khác cùng tham gia đầu tư.
•    Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục xin cấp / điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam: Đại diện nộp hồ sơ; Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp; Nhận Giấy phép đầu tư ra nước ngoài và trao lại cho Quý khách hàng.
•    Liên hệ với các hãng luật hợp tác của Luật Gia Phạm tại nước ngoài để thực hiện thủ tục đầu tư tại nước sở tại; Hoặc giới thiệu cho Quý khách hàng các hãng luật uy tín tại nước sở tại để thực hiện thủ tục.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.