Thủ tục sửa đổi đơn/văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp

1. Cơ sở pháp lý:Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;
–    Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
–    Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
–    Thông tư số 22/2009/TT-BTC.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ
3. Thời hạn giải quyết: 01 – 02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
4. Các bước thực hiện:
1. Tiếp nhận đơn Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
2. Xử lý đơn
* Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định ghi nhận sửa đổi đơn/văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
* Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối, nêu rõ lý do để chủ đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối.
5. Thành phần hồ sơ:
– Tờ khai (02 bản theo mẫu);
– Bản gốc Văn bằng bảo hộ (nếu là sửa bằng);
– Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện);
– Chứng từ nộp lệ phí.
6. Dịch vụ của Luật Gia Phạm
– Đánh giá các hồ sơ, tài liệu chứng từ chứng minh việc sửa đổi;
– Chuẩn bị các tài liệu cần thiết;
– Thực hiện thủ tục sửa đổi;
– Tư vấn cho Doanh nghiệp các vấn đề sau sửa đổi
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.