Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Theo khoản 22 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì: “Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể”.

 

1. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa gì?

Xét về khía cạnh pháp lý, Bảo hộ chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước hết nó sẽ giúp các doanh nghiệp có quyền  được ngăn cấm những người không có thẩm quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, hoặc đối với những sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý đã nêu, hoặc loại trừ những mặt hàng thuộc cùng một khu vực địa lý nhưng sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Mặt khác, bảo hộ chỉ dẫn địa lý để chúng không trở thành một tên gọi chung, làm mất đi tính phân biệt với các hàng hóa thông thường khác. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cũng đồng nghĩa với việc lợi nhuận doanh nghiệ thu được sẽ nhiều hơn trước.

2. Những điều kiện để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Theo điều 79 Luật sở hữu trí tuệ, Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

– Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

 

3. Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

a) Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;

b) Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

c) Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;

d) Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

 

4. Tài liệu cần có để làm thủ tục bảo hộ chỉ dẫn địa lý

–          Giấy ủy quyền (do Luật Gia Phạm soạn thảo);

–          Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

–          Bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý

–          Bản đồ khu vưc địa lí tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

–          Mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý sẽ được sử dụng.

 

5. Dịch vụ của Luật Gia Phạm

– Đánh giá khả năng bảo hộ cho chỉ dẫn địa lý; Tư vấn cho khách hàng các phương án xử lý trong trường hợp chỉ dẫn địa lý không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;

– Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;

– Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;

– Trả lời các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ;

– Đại diện cho quý khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, bảo vệ chỉ dẫn địa lý…

– Tư vấn các vấn đề cần lưu ý sau khi được cấp văn bằng bảo hộ: thủ tục gia hạn, các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý…

Luật Gia Phạm luôn hướng đến một phong cách làm việc “Đúng đắn – Kịp thời – Khách quan” để cung cấp cho quý khách những dịch vụ pháp lý chuẩn xác và hiệu quả nhất.

Để được tư vấn chi tiết và cụ thể trong từng trường hợp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.