Xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thường bị giới hạn trong phạm vi quốc gia (tức là nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận ở quốc gia nào chỉ có hiệu lực trong phạm vi quốc gia đó) và phạm vi ngành nghề mà người nộp đơn đăng ký bảo hộ (tức là Người nộp đơn chỉ được bảo hộ nhãn hiệu cho lĩnh vực mà mình được cấp văn bằng bảo hộ).

Do vậy, trước khi tiến hành nộp đơn, Doanh nghiệp cần phải xác định rõ đang và sẽ sử dụng nhãn hiệu đó cho những loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể nào. Đồng thời , Doanh nghiệp cũng cần phải xác định nhưng có liên quan đến ngành nghề nào mình đang hoạt động, những ngành nghề nào tuy Doanh nghiệp không hoạt động cũng không liên quan nhưng có thể bị đối tác lợi dụng danh tiếng của nhãn hiệu vào các mục đích khác…

Đống thời, Doanh nghiệp cũng cần xác định quốc gia xin bảo hộ để tránh trường hợp chỉ đăng ký tại Việt nam mà quên mất việc bảo hộ nhãn hiệu của mình ở các quốc gia khác. Đến khi doanh nghiệp định vươn ra thị trường quốc tế thì nhãn hiệu lại không được bảo hộ tại quốc gia sở tại.
Luật Gia Phạm với đội ngũ Luật sư và chuyên gia hàng đầu về nhãn hiệu sẽ tư vấn và đề xuất các phương án bảo hộ chặt chẽ nhất, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đặc thù của từng khách hàng và phù hợp với Thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa, dịch vụ mà Việt nam đang áp dụng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý Công ty về phạm vi lãnh thổ cho việc bảo hộ nhãn hiệu một cách có hiệu quả cao nhất với một chi phí thấp nhất.

Tags: , , , ,

Comments are closed.