Chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ Sở hữu Công nghiệp

Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
b) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;
đ) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
e) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
g) Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

+ Xử lý đơn :

. Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt  hiệu lực văn bằng bảo hộ:

– Cục Sở hữu trí tuệ: Kiểm tra và đưa kết luận về tính hợp lệ của đơn
– Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt
– Ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng theo yêu cầu của người nộp đơn.

*Trường hợp chấm dứt  hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:
– Cục SHTT kiểm tra bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt
– Cục SHTT ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ.
-Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục SHTT ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
– Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được công bố trên Công báo SHCN và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

+ Hồ sơ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm có:

– Tờ khai chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ
– Chứng cứ liên quan đến yêu cầu chấm dứt
–  Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật Gia Phạm)
–  Bản giải trình lý do yêu cầu
–  Chứng từ nộp phí, lệ phí

Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Kết quả thực hiện: Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.