Hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ Sở hữu Công nghiệp

+ Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong trường hợp:
a) Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;
b) Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.
– Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Thời hiệu để thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực :
Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Xử lý đơn :

 

– Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu hủy bỏ  hiệu lực văn bằng bảo hộ:
– Cục Sở hữu trí tuệ Kiểm tra và đưa kết luận về tính hợp lệ của đơn
–  Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu hủy bỏ
–  Ra quyết định hủy bỏ  hiệu lực văn bằng theo yêu cầu của người nộp đơn.
– Trường hợp  hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:
– Cục SHTT kiểm tra bằng chứng, lý do yêu cầu hủy bỏ
– Cục SHTT ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ.
– Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục SHTT ra quyết định hủy bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
– Nếu không có đủ cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ .

+ Hồ sơ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm có:
– Tờ khai hủy bỏ  hiệu lực văn bằng bao hộ
– Chứng cứ liên quan đến yêu cầu hủy bỏ
– Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật Gia Phạm)
–  Bản giải trình lý do yêu cầu
– Chứng từ nộp phí, lệ phí

Thời hạn giải quyết: Thời hạn thông báo thụ lý đơn: 10 ngày.
Kết quả thực hiện: Quyết định hủy bỏ  hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.