List/Grid

Tag Archives: điều chỉnh địa giới hành chính

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – Xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 107/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng Thị xà Hà Đông, thành lập phường thuộc Thị xà Hà Đông và mở rộng Thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây
Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày  26/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày 26/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 110/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2003 về việc thành lập Thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu.

Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Nghị định số 45/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 45/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 45/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: hưng nguyên, nghi lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố vinh; thành lập phường vinh tân thuộc thành phố vinh, tỉnh nghệ an.

Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

 Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viên để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viên A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Nghị định  số  164/2007/NĐ-CP  do Chính  phủ ban hành  ngày  15/11/2007

Nghị định số 164/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2007

Nghị định số 164/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thải Hòa, tỉnh Nghệ An.

Nghị định số 147/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/09/2007

Nghị định số 147/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/09/2007

Nghị định số 147/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/09/2007 Giải thể xã Phước Thắng; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại; thành lập xã Phước Thắng (mới) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Nghị định của Chính phủ số 143/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 143/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 143/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, mở rộng thị trấn Phú Phong thuộc huyện Tây Sơn và mở rộng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nghị định của Chính phủ số 104/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 104/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 104/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.