Nghị định số 45/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45/2008/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2008 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN: HƯNG NGUYÊN, NGHI LỘC ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ VINH; THÀNH LẬP PHƯỜNG VINH TÂN THUỘC THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Điều chỉnh 3.115,63 ha diện tích tự nhiên và 29.304 nhân khẩu của huyện Nghị Lộc (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Nghi Kim, Nghi Đức, Nghi Liên, Nghi Ân); 626,91 ha diện tích tự nhiên và 9.138 nhân khẩu của huyện Hưng Nguyên (bao gồm toàn bộ diện tích và nhân khẩu của xã Hưng Chính; 174 ha diện tích tự nhiên và 3.043 nhân khẩu của xã Hưng Thịnh) về thành phố Vinh quản lý.

Thành phố Vinh có 10.498,39 ha diện tích tự nhiên và 282.981 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thành phố Vinh: Đông giáp tỉnh Hà Tĩnh; Tây và Nam giáp huyện Hưng Nguyên; Bắc giáp huyện Nghi Lộc.

2. Thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh

Thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh trên cơ sở toàn bộ 338,18 ha diện tích tự nhiên và 8.014 nhân khẩu của xã Vinh Tân; 174 ha diện tích tự nhiên và 3.043 nhân khẩu (phần diện tích và nhân khẩu của xã Hưng Thịnh điều chỉnh về thành phố Vinh).

Phường Vinh Tân có 512,18 ha diện tích tự nhiên và 11.057 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vinh Tân: Đông giáp phường Trung Đô; Tây giáp xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên; Nam giáp xã Hưng Lợi và Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên; Bắc giáp phường Hồng Sơn và phường Cửa Nam.

– Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh và thành lập phường Vinh Tân:

Thành phố Vinh có 10.498,39 ha diện tích tự nhiên và 282.981 nhân khẩu, có 25 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Bến Thủy, Cửa Nam, Đông Vĩnh, Đội Cung, Hà Huy Tập, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Phúc, Lê Lợi, Lê Mao, Quán Bàu, Quang Trung, Trường Thi, Trung Đô, Vinh Tân và các xã: Nghi Phú, Hưng Lộc, Nghi Kim, Hưng Đông, Hưng Hòa, Nghi Liên, Nghi Ân, Nghi Đức, Hưng Chính.

– Xã Hưng Thịnh còn lại 435,60 ha diện tích tự nhiên và 4.102 nhân khẩu.

Huyện Hưng Nguyên còn lại 15.920,24 ha diện tích tự nhiên và 114.210 nhân khẩu, có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Hưng Lĩnh, Hưng Long, Hưng Xá, Hưng Xuân, Hưng Lam, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Nhân, Hưng Châu, Hưng Lợi, Hưng Phúc, Hưng Mỹ, Hưng Tiến, Hưng Thắng, Hưng Thông, Hưng Tân, Hưng Đạo, Hưng Tây, Hưng Yên, Hưng Trung, Hưng Thịnh, và thị trấn Hưng Nguyên.

Huyện Nghi Lộc còn lại 34.809,60 ha diện tích tự nhiên và 195.847 nhân khẩu, có 30 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Lâm, Nghi Yên, Nghi Công Nam, Nghi Công Bắc, Nghi Hưng, Nghi Phương, Nghi Thuận, Nghi Hoa, Nghi Diên, Nghi Vạn, Nghi Trung, Nghi Long, Nghi Quang, Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Xuân, Nghi Thạch, Nghi Đồng, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Xá, Nghi Thịnh, Nghi Mỹ, Nghi Trường và thị trấn Quán Hành.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.