List/Grid

Yearly Archives: 2009

Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 75/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 75/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 75/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn về việc bổ sung Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu thép xây dựng.

Thông tư số 74/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 74/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 74/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Trong tình hình VN đối phó suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp VN được chính phủ khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, thủ tục đầu tư ra nước ngoài được quy định như dưới đây.

Thông tư số 72/2009/TT-BTC ngày 09/04/2009

Thông tư số 72/2009/TT-BTC ngày 09/04/2009

Thông tư số 72/2009/TT-BTC ngày 09/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 25.22 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009 của Bộ Công thương quy định hướng dẫn về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam quy định hướng dẫn quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Quyết định số 51/2009/QĐ-TTg ngày 08/04/2009

Quyết định số 51/2009/QĐ-TTg ngày 08/04/2009

Quyết định số 51/2009/QĐ-TTg ngày 08/04/2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ.

Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009

Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009

Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 – 2010.