List/Grid

Yearly Archives: 2009

Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12/05/2009

Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12/05/2009

Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12/05/2009 do Bộ Thông ti và Truyền thông – Bộ Công an ban hành hướng dẫn về phối hợp phòng, chống in lậu.

Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/05/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/05/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/05/2009 do Bộ Công thương ban hành hướng dẫn về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào.

Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày 11/05/2009

Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày 11/05/2009

Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày 11/05/2009 do Bộ Công thương ban hành hướng dẫn quy định về quá cảnh hàng hoá của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quyết định số 19/NQ-CP ngày 08/05/2009

Quyết định số 19/NQ-CP ngày 08/05/2009

Quyết định số 19/NQ-CP ngày 08/05/2009 do Chính Phủ ban hành quy định việc xác lập địa giới hành chính xã Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai; các xã Tiến Xuân, Yên Bình,Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất; huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội; thành lập Quận Hà Đông và các phường trực thuộc; chuyển thành phố Sơn Tây thành Thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội.

Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/05/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/05/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/05/2009 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính Phủ quy định về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị.

Thông tư số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/05/2009

Thông tư số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/05/2009

Thông tư số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/05/2009 do Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/05/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/05/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/05/2009 do Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009

Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009

Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.