Thông báo số 94/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 07/03/2013

Thông báo số  94/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 07/03/2013 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 94/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013

_____________

 

Ngày 04 tháng 3 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc về công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

 Thống nhất tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc vào cuối tháng 3 năm 2013 tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Chương trình bao gồm: Đêm giao lưu “Góp sức cùng Tây Bắc” tổ chức vào đêm trước Hội nghị, nhằm kêu gọi và tôn vinh các nhà tài trợ an sinh xã hội vùng Tây Bắc; bố trí khu trưng bày tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm đặc sắc của địa phương trong vùng.

Đêm “Giao lưu góp sức cùng Tây Bắc” được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Hội nghị do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban; Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Phó trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó trưởng ban; Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo.

 Số lượng đại biểu dự Hội nghị: Khoảng 500 người (khoảng 50 đại biểu nước ngoài). Thời gian Hội nghị: 01 ngày.

Mời thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa tham gia Hội nghị để kêu gọi đầu tư và an sinh xã hội cho vùng Tây Bắc.

Để tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả, yêu cầu Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện tốt một số việc sau:

1. Ban Chỉ đạo Tây Bắc:

– Thành lập Ban Tổ chức hội nghị gồm: Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Trưởng ban; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Phó trưởng ban; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó trưởng ban; lãnh đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đài Truyền hình Việt Nam là thành viên.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị của Ban Tổ chức; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, tổng kết và báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội vùng Tây Bắc tại hội nghị; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức liên quan vận động an sinh xã hội ủng hộ đồng bào nghèo vùng Tây Bắc.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

– Xây dựng hoàn thiện nội dung, chương trình tổng thể của Hội nghị; báo cáo tình hình thu hút đầu tư, tổng hợp danh mục dự án kêu gọi đầu tư các địa phương vùng Tây Bắc.

– Xây dựng phim phóng sự, trang Website về tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, dự án thu hút đầu tư và vận động an sinh xã hội vùng Tây Bắc.

– Chủ trì làm giấy mời, lập danh sách đại biểu và phát hành giấy mời cho đại biểu, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị.

– Tập hợp thông tin, xuất bản kỷ yếu song ngữ Việt-Anh của Hội nghị bằng sách và đĩa CD.

– Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo.

– Bố trí kinh phí thuộc Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia phục vụ Hội nghị.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

– Chỉ đạo các ngân hàng tìm đối tác, cung cấp tín dụng cho các dự án đầu tư vùng Tây Bắc.

– Vận động các ngân hàng thương mại, các nhà đầu tư là đối tác của ngân hàng tham gia công tác an sinh xã hội cho đồng bào nghèo các tỉnh trong vùng. 

4.  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

– Vận động, mời các doanh nghiệp, hiệp hội tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tham dự Hội nghị và trưng bày sản phẩm; vận động cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia chương trình an sinh xã hội, ủng hộ đồng bào nghèo vùng Tây Bắc; hỗ trợ phiên dịch tiếng Anh cho đại biểu dự Hội nghị.

– Đề xuất thành lập Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng Tây Bắc.

5. Bộ Ngoại giao:

 Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kêu gọi các tổ chức Quốc tế đầu tư vào vùng Tây Bắc và tài trợ chương trình an sinh xã hội; bố trí trang, thiết bị cử cán bộ phiên dịch tiếng Anh tại Hội nghị và tham gia công tác phiên dịch cho các đại biểu trong nước với nước ngoài trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.

6. Đài Truyền hình Việt Nam:

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tuyên truyền về Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc. Tổ chức buổi truyền hình trực tiếp Đêm giao lưu “Góp sức cùng Tây Bắc”.

7. Đại học Quốc gia Hà Nội:

Báo cáo chương trình khoa học công nghệ trọng điểm phát triển bền vững vùng Tây Bắc tại Hội nghị và làm trung tâm đầu mối kết nối các nhà khoa học để phát triển kinh tế – xã hội, nguồn nhân lực vùng Tây Bắc.

8. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:

– Chuẩn bị công tác hậu cần của Hội nghị (Hội trường, trang trí phòng họp, chương trình văn nghệ chào mừng trong đêm giao lưu…). Xây dựng phương án, tổ chức đón tiếp đại biểu; tổ chức khu trưng bày và trao đổi thông tin.

– Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị các dự án cho lễ ký kết thoả thuận hợp tác và trao giấy chứng nhận đầu tư; có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và y tế cho Hội nghị.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc:

– Chuẩn bị báo cáo đánh giá về tình hình thu hút đầu tư và danh mục dự án đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng tài liệu phục vụ Hội nghị.

– Chuẩn bị các tài liệu, ấn phẩm và các sản phẩm đặc sắc tham gia gian trưng bày; cử cán bộ trực tại gian trưng bày để cung cấp, trao đổi thông tin và giới thiệu về các sản phẩm địa phương mình.

– Tổ chức một số doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Hội nghị để trao đổi kinh nghiệm và tìm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh; ký kết hợp tác, trao giấy chứng nhận đầu tư.

10. Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

 Tham gia đồng tổ chức Hội nghị; cung cấp tín dụng cho các dự án đầu tư trong vùng. Ủng hộ công tác an sinh xã hội cho các địa phương trong vùng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ, cơ quan liên quan và các tỉnh vùng Tây Bắc biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Công an,

   Lao động – TBXH0;

–  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

– Đài Truyền hình Việt Nam;

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

– Đại học Quốc gia Hà Nội;

– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển;

– UBND thành phố: Hà Nội, HCM;

– Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các tỉnh vùng Tây Bắc;

– Các thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT;

 các Vụ: TH, KTTH, NC, TKBT, KTN, KGVX;

– Lưu VT, V.III (3) Thg. 111

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký)

 

Nguyễn Quang Thắng

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

About Trương Thị Thanh Hương

Nhân viên hành chính - lễ tân công ty Luật TNHH Gia Phạm - hãng luật chuyên về luật kinh doanh và luật sở hữu trí tuệ

Comments are closed.