Nghị định số 64/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 64/1999/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 1999

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ

LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập các phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang như sau:

1. Thành lập phường Mỹ Thạnh trên cơ sở toàn bộ 1.389,82 ha diện tích tự nhiên và 24.881 nhân khẩu của xã Mỹ Thạnh.

Địa giới hành chính phường Mỹ Thạnh: Đông giáp xã Hoà An (huyện Chợ Mới), xã Bình Thành và xã Định An (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp); tây giáp xã Phú Hoà (huyện Thoại Sơn); nam giáp xã Thới Thuận và xã Vĩnh Trinh (huyện Thốt Nốt); bắc giáp phường Mỹ Thới.

2. Thành lập phường Mỹ Thới trên cơ sở toàn bộ 2.000,31 ha diện tích tự nhiên và 19.875 nhân khẩu của xã Mỹ Thới.

Địa giới hành chính phường Mỹ Thới: Đông giáp xã Hoà Bình và xã Hoà An (huyện Chợ Mới); tây giáp xã Phú Hoà (huyện Thoại Sơn); nam giáp phường Mỹ Thạch; bắc giáp phường Mỹ Quý.

3. Thành lập phường Bình Khánh trên cơ sở 628,80 ha diện tích tự nhiên và 24. 820 nhân khẩu của phường Bình Đức (gồm khóm Bình Thới 1, 2, 3 và khóm Bình Chánh 1, 2, 3, 4, 5).

Địa giới hành chính của phường Bình Khánh: Đông giáp xã Mỹ Hoà Hưng; tây giáp xã Mỹ Khánh; nam giáp phường Mỹ Bình và xã Mỹ hoà; Bắc giáp phường Bình Đức.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Bình Dức có 1.106,80 ha diện tích tự nhiên và 16.058 nhân khẩu.

4. Thành lập phường Mỹ Quý trên cơ sở 472,22 ha diện tích tự nhiên và 9.983 nhân khẩu của phường Mỹ Phước (gồm các Khóm Mỹ Phú, Mỹ Qưới và Mỹ Tho).

Địa giới phường Mỹ Quý: Đông giáp xã Hoà Bình của huyện Chợ Mới; tây giáp xã Mỹ Hoà; nam giáp phường Mỹ Thới; bắc giáp phường Mỹ Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Mỹ Phước có 369,35 ha diện tích tự nhiên và 24.459 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , ,

Comments are closed.