Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2005/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2005
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN VÀ

CÁC HUYỆN TỊNH BIÊN, AN PHÚ, THOẠI SƠN,

TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang như sau:

1. Thành lập phường Đông Xuyên thuộc thành phố Long Xuyên trên cơ sở 89 ha diện tích tự nhiên và 10.149 nhân khẩu của phường Mỹ Xuyên.

Phường Đông Xuyên có 89 ha diện tích tự nhiên và 10.149 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Xuyên: Đông giáp các phường Mỹ Xuyên, Mỹ Phước; Tây giáp phường Mỹ Hòa; Nam giáp phường Mỹ Phước; Bắc giáp phường Mỹ Bình.

Sau khi thành lập phường Đông Xuyên, phường Mỹ Xuyên còn lại 62 ha diện tích tự nhiên và 16.368 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Mỹ Hòa thuộc thành phố Long Xuyên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Mỹ Hòa.

Phường Mỹ Hòa có 1.651 ha diện tích tự nhiên và 26.928 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Mỹ Hòa: Đông giáp các phường Đông Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Quý; Tây giáp huyện Thoại Sơn; Nam giáp phường Mỹ Thới; Bắc giáp các phường Mỹ Bình, Bình Khánh và xã Mỹ Khánh.

3. Thành lập thị trấn Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Tô.

Thị trấn Tịnh Biên có 1.938 ha diện tích tự nhiên và 12.850 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Tịnh Biên: Đông giáp xã An Phú; Tây giáp Vương quốc Campuchia; Nam giáp các xã An Nông, An Cư; Bắc giáp xã An Phú và Vương quốc Campuchia.

4. Thành lập thị trấn Long Bình thuộc huyện An Phú trên cơ sở 174 ha diện tích tự nhiên và 4.054 nhân khẩu của xã Khánh Bình, 248 ha diện tích tự nhiên và 3.738 nhân khẩu của xã Khánh An.

Thị trấn Long Bình có 422 ha diện tích tự nhiên và 7.792 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Long Bình: Đông giáp xã Khánh An; Tây giáp Vương quốc Campuchia; Nam giáp các xã Khánh Bình, Khánh An; Bắc giáp Vương quốc Campuchia.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Long Bình:

– Xã Khánh Bình còn lại 730 ha diện tích tự nhiên và 7.004 nhân khẩu.

– Xã Khánh An còn lại 541 ha diện tích tự nhiên và 11.046 nhân khẩu.

5. Thành lập xã An Bình thuộc huyện Thoại Sơn trên cơ sở 1.636 ha diện tích tự nhiên và 4.804 nhân khẩu của xã Tây Phú, 1.221 ha diện tích tự nhiên và 2.355 nhân khẩu của xã Vọng Đông.

Xã An Bình có 2.857 ha diện tích tự nhiên và 7.159 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã An Bình: Đông giáp xã Mỹ Phú Đông; Tây giáp huyện Tri Tôn; Nam giáp các xã Vọng Thê, Vọng Đông; Bắc giáp xã Tây Phú.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã An Bình:

– Xã Tây Phú còn lại 3.591 ha diện tích tự nhiên và 7.244 nhân khẩu.

– Xã Vọng Đông còn lại 2.955 ha diện tích tự nhiên và 14.789 nhân khẩu.

6. Thành lập xã Tân Thạnh thuộc huyện Tân Châu trên cơ sở 1.134 ha diện tích tự nhiên và 10.423 nhân khẩu của xã Tân An.

Xã Tân Thạnh có 1.134 ha diện tích tự nhiên và 10.423 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Thạnh: Đông giáp xã Vĩnh Hòa; Tây giáp huyện An Phú; Nam giáp xã Tân An; Bắc giáp xã Vĩnh Hòa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Thạnh, xã Tân An còn lại 1.086 ha diện tích tự nhiên và 9.231 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tên văn bản : Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 52/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành : 12/04/2005
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.