Nghị định của Chính phủ số 56/2001/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 56/2001/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001
VỀ VIỆC THÀNH LẬP Xà MỸ AN THUỘC HUYỆN THẠNH PHÚ,
TỈNH BẾN TRE

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Thành lập xã Mỹ An thuộc huyện Thạnh Phú trên cơ sở 2.072,09 ha diện tích tự nhiên và 6.279 nhân khẩu của xã An Thạnh; 1.031,56 ha diện tích tự nhiên và 3.400 nhân khẩu của xã Mỹ Hưng.

Xã Mỹ An có 3.103,65 ha diện tích tự nhiên và 9.679 nhân khẩu;

Địa giới hành chính xã Mỹ An : Đông giáp xã An Điền; Tây giáp xã Quới Điền và xã Mỹ Hưng; Nam giáp xã Mỹ Hưng và xã An Thạnh; Bắc giáp huyện Ba Tri.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Mỹ An, xã An Thạnh còn lại 718,31 ha diện tích tự nhiên và 4.066 nhân khẩu; xã Mỹ Hưng còn lại 1.330,16 ha diện tích tự nhiên và 9.167 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.