Nghị định số 41/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 41/1999/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1999
VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG THUỘC
THỊ XÃ BẾN TRE,TỈNH BẾN TRE

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập phường Phú Khương thuộc thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú Khương.

Phường Phú Khương có 597 ha diện tích tự nhiên và 15.414 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Khương : Đông giáp phường 8; Tây giáp xã Sơn Đông; Nam giáp phường 4 và phường 6; Bắc giáp xã Phú Hưng và huyện Châu Thành.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.