List/Grid

Monthly Archives: March 2010

Thông tư 12/2009/TT-BYT ngày 19/08/2009

Thông tư 12/2009/TT-BYT ngày 19/08/2009

Thông tư 12/2009/TT-BYT ngày 19/08/2009 bãi bỏ quyết định số 06/200/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ Trưởng y tế về việc ban hành “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/ADIS”.

Quyết định số 977/QĐ-BTP ngày 31/03/2010

Quyết định số 977/QĐ-BTP ngày 31/03/2010

Quyết định số 977/QĐ-BTP ngày 31/03/2010 của Bộ Tư Pháp ban hành về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Thông tư 11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009

Thông tư 11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009

Thông tư 11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009 Ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnhđược quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Thông tư 10/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009

Thông tư 10/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009

Thông tư 10/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009 Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thông tư 08/2009/TT-BYT ngày 01/07/2009

Thông tư 08/2009/TT-BYT ngày 01/07/2009

Thông tư 08/2009/TT-BYT ngày 01/07/2009 Ban hành danh mục thuốc không kê đơn.

Thông tư 07/2009/TT-BYT ngày 30/06/2009

Thông tư 07/2009/TT-BYT ngày 30/06/2009

Thông tư 07/2009/TT-BYT ngày 30/06/2009 Hướng dẫn xét tặng kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số”.

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 của Chính phủ quy định về Quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31/03/2010

Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31/03/2010

Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế.

Thông tư 05/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009

Thông tư 05/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009

Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”.

Thông tư 04/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009

Thông tư 04/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009

Thông tư 04/2009/TT-BYT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”.