List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 3941/QĐ/UBND

Quyết định số 3941/QĐ/UBND ngày 12/09/2008

Quyết định số 3941/QĐ/UBND ngày 12/09/2008

Quyết định số 3941/QĐ/UBND ngày 12/09/2008 của UBND TP Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh