Quyết định số 3941/QĐ/UBND ngày 12/09/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài

nhập cảnh vào thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

trong việc quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tại Công văn số 2675/STP-TT ngày 27 tháng 8 năm 2008,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

Nguyễn Thành Tài

 

 

 

 


KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố và các tổ chức,
cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng lao động
là người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3941/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

2. Thông qua các hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm tăng cường sự hiểu biết, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Việt Nam cho người nước ngoài, hạn chế tối đa người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

3. Tạo sự phối hợp thống nhất, đồng bộ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối tượng tuyên truyền:

– Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến lưu trú, công tác tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

– Người nước ngoài quá cảnh có thời hạn vào thành phố Hồ Chí Minh để tham quan, du lịch.

– Người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến lưu trú, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Các cơ quan, doanh nghiệp có quan hệ với người nước ngoài và sử dụng lao động nước ngoài.

– Các doanh nghiệp, cơ sở và cá nhân kinh doanh các loại hình du lịch.

2. Nội dung tuyên truyền:

– Luật Cư trú;

– Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Luật Đầu tư nước ngoài;

– Luật Du lịch;

– Pháp luật về lao động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Mục V, Chương XI Bộ Luật Lao động; Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP).

– Pháp luật về lao động (vấn đề giải quyết tranh chấp lao động và đình công);

– Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực có liên quan đến chủ đề “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” của thành phố Hồ Chí Minh.

– Một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Hình thức, biện pháp tuyên truyền:

– Tổ chức tập huấn cho người sử dụng lao động nước ngoài và lực lượng hướng dẫn viên du lịch.

– Tuyên truyền qua các chương trình, chuyên mục của Đài Tiếng nói nhân dân và Đài Truyền hình thành phố.

– Biên soạn tờ gấp tuyên truyền phát hành cho người nước ngoài tại các cửa khẩu.

– Biên soạn cẩm nang pháp luật cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

– Biên soạn tài liệu hỏi đáp pháp luật cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quan hệ với người nước ngoài, quản lý lao động người nước ngoài.

Các loại tài liệu được biên soạn bằng hình thức song ngữ Việt – Anh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

– Sở Tư pháp: 

+ Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

+ Phối hợp biên soạn, in ấn các loại tài liệu tuyên truyền và tiến hành cấp phát cho các cơ quan, đơn vị theo đúng tiến độ Kế hoạch.

+ Hàng năm có sơ kết, tổng kết việc tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Có kiến nghị đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố nếu phát sinh các vấn đề ngoài phạm vi thẩm quyền.

– Sở Ngoại vụ: phổ biến và cung cấp tài liệu pháp luật có liên quan cho các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền các quy định có liên quan cho các đối tượng là lực lượng hướng dẫn viên du lịch, các doanh nghiệp, cá nhân hành nghề kinh doanh lữ hành, kinh doanh, lưu trú du lịch, khách du lịch, các đoàn vận động viên thể thao nước ngoài đến thi đấu tại thành phố.

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các đợt tập huấn, tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật, biên soạn và cấp phát tài liệu có liên quan cho người nước ngoài và các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố.

– Sở Giáo dục và Đào tạo: phối hợp với Sở Tư pháp để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các Trung tâm giới thiệu học sinh, sinh viên đi du học nước ngoài; giáo viên, học sinh, sinh viên là người nước ngoài đang giảng dạy, học tập tại các trường quốc tế hoặc các cơ sở giáo dục có liên kết đào tạo với nước ngoài.

– Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện truyền thông tại thành phố.

– Công an thành phố: phối hợp với Sở Tư pháp trong việc biên soạn, phát hành các loại tài liệu có liên quan đến người nước ngoài để phát miễn phí cho các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố tại các cảng sông, đường bộ.

– Đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật Việt Nam cho người nước ngoài nhập cảnh vào cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất.

– Ủy ban nhân dân các quận, huyện: phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng là nước ngoài, các tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trú đóng trên địa bàn thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện:

– Kinh phí biên tập, in ấn tài liệu được chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố hàng năm.

– Kinh phí tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị được sử dụng từ kinh phí ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị đó.

3. Họp liên ngành:

– Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao hàng quý, Sở Tư pháp tổ chức các cuộc họp liên ngành kiểm điểm việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; thực hiện việc sơ kết, tổng kết báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố.

– Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc báo cáo hàng quý và gửi về Sở Tư pháp (Phòng Tuyên truyền) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 


 

Tags: , , , ,

Comments are closed.