List/Grid

Tag Archives: 98/2009/TT-BTC

Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009

Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.