List/Grid

Tag Archives: 58/1999/NĐ-CP

Nghị định số 58/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999

Nghị định số 58/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999

Nghị định số 58/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999 của Chính phủ quy định điều chỉnh Địa giới Hành chính, tái lập các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An và thành lập xã thuộc các huyện Dầu Tiếng và Dĩ An tỉnh Bình Dương