Nghị định số 58/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/1999/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1999

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, TÁI LẬP CÁC

HUYỆN DẦU TIẾNG, PHÚ GIÁO, DĨ AN VÀ THÀNH LẬP Xà THUỘC

CÁC HUYỆN DẦU TIẾNG VÀ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay tái lập các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và Dĩ An tỉnh Bình Dương như sau:

1. Tái lập huyện Dầu Tiếng trên cơ sở 72.010 ha diện tích tự nhiên và 82.787 nhân khẩu của huyện Bến Cát:

Huyện Dầu Tiếng có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Định An, Định Hiệp, Minh Hòa, Minh Tân, Minh Thạnh, Long Tân, An Lập, Thanh An, Thanh Tuyền, Long Hòa và thị trấn Dầu Tiếng.

Địa giới hành chính huyện Dầu Tiếng: Đông giáp huyện Bến Cát; Tây giáp tỉnh Tây Ninh; Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát có 58.652 ha diện tích tự nhiên và 104.434 nhân khẩu, gồm 15 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Cây Trường II, Trừ Văn Thố, Long Nguyên, Lai Hưng, Thới Hòa, Chánh Phú Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Phú An, An Tây, An Điền, Hưng Hòa, Tân Hưng, Lai Uyên và thị trấn Mỹ Phước

Địa giới hành chính huyện Bến Cát: Đông giáp huyện Phú Giáo và Tân Uyên; Tây giáp huyện Dầu Tiếng và thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp thị xã Thủ Dầu Một; Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

2. Tái lập huyện Phú Giáo trên cơ sở 53.861 ha diện tích tự nhiên và 58.207 nhân khẩu của huyện Tân Uyên:

Huyện Phú Giáo có 9 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Vĩnh Hòa, An Bình, An Linh, Tân Hiệp, Phước Sang, Phước Hòa, An Long, Tân Long và thị trấn Phước Vĩnh.

Địa giới hành chính huyện Phú Giáo: Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Tây giáp huyện Bến Cát; Nam giáp huyện Tân Uyên; Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Uyên có 61.117 ha diện tích tự nhiên và 115.104 nhân khẩu, gồm 18 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Tân Bình, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình, Thái Hòa, Thạnh Phước, Bạch Đằng, Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An, Tân Thành, Tân Lập, Tân Định, Hội Nghĩa, Bình Mỹ, thị trấn Uyên Hưng và thị trấn Tân Phước Khánh.

Địa giới hành chính huyện Tân Uyên: Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Tây giáp huyện Bến Cát và thị xã Thủ Dầu Một; Nam giáp huyện Dĩ An và tỉnh Đồng Nai; Bắc giáp huyện Phú Giáo.

3. Tái lập huyện Dĩ An trên cơ sở 5.735 ha diện tích tự nhiên và 90.455 nhân khẩu của huyện Thuận An.

Huyện Dĩ An có 6 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Bình An, Tân Bình, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Bình và thị trấn Dĩ An.

Địa giới hành chính huyện Dĩ An: Đông giáp tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh; Tây giáp huyện Thuận An; Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; Bắc giáp huyện Tân Uyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thuận An có 8.246 ha diện tích tự nhiên và 108.505 nhân khẩu, gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Bình Chuẩn, An Phú , An Sơn, Hưng Định, Thuận Giao, Bình Nhâm, Bình Hòa, Vĩnh Phú, thị trấn Lái Thiêu và thị trấn An Thạnh.

Địa giới hành chính huyện Thuận An: Đông giáp huyện Dĩ An; Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; Bắc giáp thị xã Thủ Dầu Một và huyện Tân Uyên.

 

Điều 2. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các xã thuộc huyện Dầu Tiếng và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương như sau:

1. Huyện Dầu Tiếng:

– Điều chỉnh 1.800 ha diện tích tự nhiên và 1.007 nhân khẩu của thị trấn Dầu Tiếng sáp nhập vào xã Định Hiệp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Dầu Tiếng có 3.487 ha diện tích tự nhiên và 17.005 nhân khẩu.

– Thành lập xã Định An trên cơ sở 11.570 ha diện tích tự nhiên và 5.377 nhân khẩu của xã Định Hiệp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Định Hiệp có 5.402 ha diện tích tự nhiên và 7.420 nhân khẩu.

2. Huyện Dĩ An:

– Điều chỉnh 101 ha diện tích tự nhiên và 2.780 nhân khẩu của xã Tân Đông Hiệp sáp nhập vào thị trấn Dĩ An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Tân Đông Hiệp có 1.192 ha diện tích tự nhiên và 15.940 nhân khẩu.

– Thành lập xã An Bình trên cơ sở 319 ha diện tích tự nhiên và 5.350 nhân khẩu của thị trấn Dĩ An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Dĩ An có 1.049 ha diện tích tự nhiên và 24.116 nhân khẩu.

 

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.