List/Grid

Tag Archives: 32/2000/ND-CP

Nghị định số 32/2000/ND-CP của Chính phủ

Nghị định số 32/2000/ND-CP của Chính phủ

Nghị định số 32/2000/ND-CP của Chính phủ về việc Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vạn Lương, Vạn Hưng và Thị trấn Vạn Giá, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà