List/Grid

Tag Archives: 29/2008/TT-LĐTBXH

Thông tư số 29/2008/TT-LĐTBXH ngày 28/11/2008

Thông tư số 29/2008/TT-LĐTBXH ngày 28/11/2008

Thông tư số 29/2008/TT-LĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.