List/Grid

Tag Archives: 2009-2010

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 do UBND tỉnh An Giang quy định hướng dẫn sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn  2009 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh.