Nghị định số 38/2002/NĐ-CP


NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 38/2002/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2002

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ MỞ RỘNG

THỊ TRẤN PHÙNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TỈNH HÀ TÂY

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới xã Đan Phượng và xã Song Phượng để mở rộng thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây như sau:

Sáp nhập 123,84 ha diện tích tự nhiên và 2.818 nhân khẩu của xã Đan Phượng; 126,54 ha diện tích tự nhiên và 2.505 nhân khẩu của xã Song Phượng vào thị trấn Phùng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Phùng có 297,02 ha diện tích tự nhiên và 7.613 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Phùng: Đông giáp xã Đan Phượng và huyện Hoài Đức; Tây giáp các xã Đan Phượng, Đồng Tháp; Nam giáp các xã Đan Phượng, Song Phượng, Đồng Tháp; Bắc giáp các xã Đan Phượng, Phương Đình.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn Phùng:

– Xã Đan Phượng còn lại 354,46 ha diện tích tự nhiên và 6.883 nhân khẩu.

– Xã Song Phượng còn lại 222,64 ha diện tích tự nhiên và 3.848 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , ,

Comments are closed.