Nghi định số 130/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/08/2007

 

 
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 130/2007/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2007
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ SƠN TÂY THUỘC TỈNH HÀ TÂY 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, 

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Sơn Tây:

Thành phố Sơn Tây có 11.346 ha diện tích tự nhiên và 181.831 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Quang Trung, Lê Lợi, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Phú Thịnh và các xã: Đường Lâm, Viên Sơn, Trung Hưng, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Trung Sơn Trầm, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông.

Địa giới hành chính thành phố Sơn Tây: Đông giáp huyện Phúc Thọ; Tây giáp huyện Ba Vì; Nam giáp huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; Bắc giáp huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Hà Tây có 14 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hoà và các thành phố Hà Đông, Sơn Tây.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , ,

Comments are closed.