Nghị định của Chính phủ số 23/2005/NĐ-CP

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 23/2005/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2005
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, MỞ RỘNG THỊ TRẤN CHÚC SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TỈNH HÀ TÂY

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ngọc Sơn, Phụng Châu và Tiên Phương để mở rộng thị trấn Chúc Sơn thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây như sau:

Sáp nhập toàn bộ 339,09 ha diện tích tự nhiên và 5.036 nhân khẩu của xã Ngọc Sơn vào thị trấn Chúc Sơn; điều chỉnh 131 ha diện tích tự nhiên và 1.517 nhân khẩu của xã Phụng Châu, 2,97 ha diện tích tự nhiên và 140 nhân khẩu của xã Tiên Phương về thị trấn Chúc Sơn quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn:

– Thị trấn Chúc Sơn có 551,86 ha diện tích tự nhiên và 9.254 nhân khẩu.

– Xã Phụng Châu còn lại 779,46 ha diện tích tự nhiên và 12.546 nhân khẩu.

– Xã Tiên Phương còn lại 319,20 ha diện tích tự nhiên và 12.672 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Chúc Sơn: Đông giáp huyện Thanh Oai; Tây giáp các xã Tiên Phương, Ngọc Hoà; Nam giáp các xã Đại Yên, Thụy Hương; Bắc giáp xã Phụng Châu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tên văn bản : Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 23/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành : 02/03/2005
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.