Nghị định của Chính phủ số 25/2005/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 25/2005/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2005
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐỔI TÊN THỊ XÃ

LAI CHÂU THÀNH THỊ XÃ MƯỜNG LAY; ĐỔI TÊN HUYỆN MƯỜNG LAY VÀ THỊ TRẤN MƯỜNG LAY THÀNH HUYỆN MƯỜNG CHÀ

VÀ THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị xã Lai Châu và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay, đổi tên huyện Mường Lay thành huyện Mường Chà, đổi tên thị trấn Mường Lay thuộc huyện Mường Lay thành thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên như sau:

1. Chuyển toàn bộ 6.167,50 ha diện tích tự nhiên và 4.428 nhân khẩu của xã Lay Nưa thuộc huyện Mường Lay về thị xã Lai Châu quản lý.

Đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay.

2. Đổi tên huyện Mường Lay thành huyện Mường Chà.

3. Đổi tên thị trấn Mường Lay thuộc huyện Mường Chà thành thị trấn Mường Chà.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên các đơn vị hành chính:

– Thị xã Mường Lay có 11.403,50 ha diện tích tự nhiên và 14.379 nhân khẩu, có 3 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Sông Đà, Na Lay và xã Lay Nưa.

Địa giới hành chính thị xã Mường Lay: Đông, Tây và Nam giáp huyện Mường Chà; Bắc giáp tỉnh Lai Châu.

– Huyện Mường Chà có 176.385 ha diện tích tự nhiên và 43.664 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Mường Tùng, Sá Tổng, Pa Ham, Hừa Ngài, Huổi Lèng, Chà Nưa, Chà Tở, Si Pa Phìn, Mường Mươn và thị trấn Mường Chà.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tên văn bản : Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay; đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 25/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành : 02/03/2005
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng

 

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.