List/Grid

Sở hữu trí tuệ Subscribe to Sở hữu trí tuệ

Đăng ký bảo hộ nhãn hiêu hàng hoá ở nước ngoài, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá quốc tế

Đăng ký bảo hộ nhãn hiêu hàng hoá ở nước ngoài, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá quốc tế

Theo quy định của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, một nhãn hiệu được đăng ký tại Việt Nam thì chỉ được bảo hộ trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam và không đương nhiên được bảo hộ ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa nhận thức được vấn đề này và hậu quả là nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp đã bị người nước ngoài chiếm đoạt, đăng ký trước. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, doanh nghiệp Việt Nam cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại những nước mà doanh nghiệp có dự định hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc nơi thường xảy ra việc chiếm đoạt nhãn hiệu. Tuỳ từng trường hợp, các doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn cách đăng ký nhãn hiệu phù hợp, vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí, vừa bảo đảm hiệu quả của việc đăng ký.

Phân biệt “Thương hiệu” và “Nhãn hiệu”

Phân biệt “Thương hiệu” và “Nhãn hiệu”

Phân biệt “Thương hiệu” và “Nhãn hiệu” Nhận diện về thương hiệu Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều những trao đổi và tranh luận trên các diễn… Read more »

Hồ sơ đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Hồ sơ đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Các tài liệu cần chuẩn bị để nộp đơn sáng chế:

Hướng dẫn nộp Đơn Sáng chế và Giải pháp hữu ích

Hướng dẫn nộp Đơn Sáng chế và Giải pháp hữu ích

Để nộp đơn sáng chế theo quốc gia hoặc PCT, quý khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ theo hướng dẫn. Việc chuẩn bị các hồ sơ này, doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thông qua chúng tôi để được tư vấn thêm.

Nhãn hiệu hàng hóa là gì

Nhãn hiệu hàng hóa là gì

Đến nay, nhãn hiệu hàng hóa bắt đầu đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống hiện đại, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường. Hàng hóa ngày càng đa dạng hơn dẫn đến người tiêu dùng cần được chỉ dẫn để có thể lựa chọn chính xác, nhanh chóng sản phẩm hàng hóa cần lựa chọn, và việc đặt tên cho sản phẩm, dịch vụ là điệu kiện tất yếu.

Tài liệu hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Tài liệu hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Để tiến hành đăng ký bản quyền tác giả, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm chuẩn bị các tài liệu sau đây:

Cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là một trong những lĩnh vực được các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hết sức quan tâm. Những vấn đề liên quan đến thương mại của quyền SHTT (TRIPS) là một trong những nội dung lớn trong những cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Bảng Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice

Bảng Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice

Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng Bảng phân loại Nice IX từ 1/1/2007 cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. Bảng phân loại có một số sửa đổi so với Bảng phân loại trước đó chủ yếu ở các nhóm 35, 42 và 45. Theo thông báo số 2986/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 09/12/2006 về việc áp dụng xuất bản lần IX của Bảng phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo Thoả ước Nice về phân loại hàng hoá/dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ áp dụng Xuất bản lần thứ IX thay cho xuất bản lần thứ VIII của Bảng phân loại quốc tế hoàng hoá, dịch vụ. Các thay đổi chính trong lần xuất bản thứ IX chủ yếu tập trung trong các nhóm 35, 42 và 45

Yêu cầu nộp đơn Bản quyền tác giả

Yêu cầu nộp đơn Bản quyền tác giả

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh việc phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn ở đây: